250 KURUSH TURQUÍA / TURKIA 1946

825,13

PAIS: TURQUIA
MONEDA: 250 KURUCH
PESO BRUTO:17,540 GRAMOS
PUREZA: 917
DIAMETRO: 27 mm

preloader